نحوه سفارش به پویاکام

کافیست شما پروژه‌ای را که نیاز دارید، خودتان بدانید. پس از آن، توضیح مختصری از آن را برای ما با ایمیل بفرستید

ما سریعا طرح شما را بررسی می‌کنیم. و برآوردی از زمان انجام آن خواهیم کرد. و به همراه برآوردی از هزینه برای شما خواهیم فرستاد

برای پیگیری‌های دیگر هم می‌توانید از شماره تلفن ما استفاده کنید

در صورتیکه نیاز به عقد قرارداد محضری و کاغذی هم باشد، قرار بیرونی خواهیم گذاشت. در محل دفتر پویاکام، یا شرکت شما، یا دفتر اسناد رسمی هم را ملاقات خواهیم کرد و اسناد مالی را ردوبدل خواهیم نمود

پویاکام به تمامی آنچه تعهد کند؛ پایبند خواهد بود